Schrijf alvast in uw agenda: Jaarvergadering KBO woensdagmiddag 20 april 2023, 14 uur.

Fri, 18 March

Start 18 maart

Fri, 18 March


Het bestuur heeft in verband met de coronamaatregelen besloten geen algemene ledenvergadering te houden in ieder geval niet voor 1 april 2022. Dat is de datum waarvoor de KBO de financiële verantwoording aan de gemeente moet doen toekomen.

Het bestuur legt de financiële verantwoording nu voor aan de leden. U kunt de betreffende stukken opvragen bij de penningmeester. Email: genhkootstra@outlook.com of telefonisch: 06-30305941. U krijgt dan de uitgebreide stukken dan toegestuurd.

Kort financieel overzicht:

Het resultaat is € 4000,00 euro. De inkomsten zijn door de beperkingen door het coronavirus fors gedaald. Met 20%. Voor 2022 is een klein resultaat begroot.

Voor 6 maart moet u reageren.


Gjalt Kootstra

Sun, 20 February

Door Corona zal de soos niet altijd geopend zijn. We proberen met vrijwilligers zo vaak mogelijk de deur open te houden.

Tue, 14 December

Helaas zijn wij als KBO genoodzaakt om de Kerstviering te annuleren. Daarnaast wordt van elk bezoeker gevraagd zijn QR-code te laten zien. Zonder dat krijgt u geen toegang. Houdt verder rekening met elkaar en houdt afstand.

Sat, 20 November

2 oktober

Wed, 06 October

We zijn blij dat er weer activiteiten mogelijk zijn. U kunt weer biljarten, kaarten en bingo spelen. Ook is er op 2 oktober om 18:30 een barbecue. Op 27 oktober staat ons Stamppotreisje gepland. En 15 december is er onze Kerstviering. Zet dit alvast in uw agenda!

Oproep:

Wie wil om de 14 dagen op maandag helpen bij de Bingo?

En we zoeken nog een paar mannen voor ons koortje tijdens de Kerstviering.

Opgave bij uw voorzitter.

Wed, 22 September

Nieuwsbrief Zomer

Nieuwsbrief juni 2021

Van de voorzitter:

Beste mensen,

Een echte sportzomer met teleurstellingen (voetbal), maar ook mooie momenten (van de Poel in ’t geel en Max Verstappen). Om van te genieten en blij mee te zijn. Ook kunnen we blij zijn dat we weer een aantal vrijheden hebben en het leven zo zijn eigen gang kan gaan. Ook hier kunnen wij van genieten! Dat betekent ook dat de soos verder open kan en we meer kunnen organiseren. Zie hiervoor verderop in deze nieuwsbrief.

Ik wens u een fijne zomer toe en blijf gezond!

Groet van uw voorzitter, Bertus Krabbe

Vanuit het bestuur:

Door een hogere inkoop zal de prijs van de consumpties helaas omhoog gaan.

Nu de coronaperikelen grotendeels achter ons liggen, wil het bestuur zo snel mogelijk terug naar de normale omstandigheden. Om die reden pakken wij ons activiteitenprogramma per 1 augustus a.s. weer op.

Jaarlijkse viswedstrijd

Op woensdagmiddag van de 25e augustus a.s. is er weer de viswedstrijd. De deelname is kosteloos. Aanvang: 14.00 uur. Opgave via het invulformulier (laatste pagina of telefonisch bij de beheerder: 038-3327708. Opgave t/m 18 augustus.

Jaarlijkse barbecue

Een groot succes is onze jaarlijkse Barbecue. Deze is gratis voor de leden, een introducé mag, maar die moet 7 euro betalen. Opgave via het formulier of bij de beheerder. Deze keer op zaterdag 2 oktober a.s. en hij begint om 18:30 uur. Er is muziek, een verloting een er is Bingo. Kortom een leuke feestavond! Opgave t/m 17 september.

En dan zijn we er nog niet. Na de zomervakantie wil de heer H. Laagland weer beginnen met de bingo op maandagmiddag. En het klaverjassen en jokeren draait al weer 2 weken. Elke dinsdag om 14.00 uur.

U ziet voldoende mogelijkheden om er weer op uit te trekken. Mevrouw Z. Weijmer is al druk bezig met een boerenkooltocht in oktober en het bestuur denkt ook al na over een mooi kerstfeest.

Samen gaan we weer verder!

Overleden:

29 mei jl. is ons lid de heer E.J. Borgonje overleden. Wij wensen zijn vrouw en kinderen sterkte toe bij dit verlies.

In de nacht van 25 op 26 juni is ons bestuurslid Annie van Apeldoorn na een kort ziekbed overleden. Annie was altijd een heel positieve vrouw. Zij genoot van het leven ondanks dat zij al jong haar man moest missen. Zij genoot van de reisjes. Zij was jaren lid van de KBO en als bestuurslid was zij duidelijk aanwezig, we zullen haar missen. Wij wensen haar kinderen en kleinkinderen veel sterkte bij dit verlies.


Het oude Raadhuis en de Schepenzaal.

Het oude raadhuis is rond de veertiende eeuw gebouwd. In dit oudste deel van het voormalige stadhuis vindt u de prachtige schepenzaal. In deze zaal werd eeuwenlang recht gesproken over de Kamper burgers. De zaal is gebouwd in de veertiende eeuw. De inrichting stamt uit de periode 1543 t/m 1545.

De schepenzaal is toegankelijk via het aan het raadhuis gebouwde stadhuis, nu museum.

In het kleine portaaltje zitten twee deuren. De verdachten werden door de rechterdeur binnen gebracht. De linkerdeur was voor de schepenen. Op het portaaltje zit een houten engeltje dat naar het schepengestoelte wijst. De zaal zelf is verdeeld in twee stukken. Het deel na het portaaltje was voor het publiek en voor de advocaten van de verdediging. Achterin zetelde het stadsbestuur: de schepenen.

Achter in de schepenzaal staan de schouw en het schepengestoelte. De schouw is gebouwd door Colijn de Nole. De schouw is bedoeld als hulde aan keizer Karel V. Zijn borstbeeld is helemaal op de top van de schouw te vinden.
Het schepengestoelte werd gebruikt door de twee voorzittende schepenen. Het gestoelte is in renaissance-stijl opgebouwd. Bovenin is een schildering aangebracht met een beeltenis van het laatste oordeel. Het is in 1545 geschilderd door Ernst Maeler. Aan de linkerzijde van de schouw is nog een kast geplaatst. Hier in werd vroeger het stads-zilverwerk bewaard. Boven deze kast vind je de ‘gereedschappen’ van de stadsbeul. Terechtstellingen werden uitgevoerd op het huidige Koepleintje, achter het raadhuis.

De buitenkant van het raadhuis is het mooist aan de zijde van de Oudestraat. Hier vind je onder andere een aantal beelden, en ook de schandkooi, waar misdadigers te schande werden gezet. De andere zijde van het raadhuis, aan de kant van het torentje, is het oudste deel van dit prachtige bouwwerk. Het klokje in het torentje is een tijd niet in gebruik geweest. De laatste jaren werd het klokje geluid alvorens de raadsvergadering begon. Inmiddels is het stadhuis aan het Burgemeester Berghuisplein in gebruik genomen, dus ook aan deze traditie is een einde gekomen…

Het oude ‘nieuwe’ Stadhuis aan de Oudestraat.

Inmiddels hebben de ambtenaren in Kampen het stadhuis verlaten. Sinds september 2002 zetelt de Gemeente in het Stadhuis aan het Burg. Berghuisplein. Het ‘nieuwe’ stadhuis aan de Oudestraat is het nieuwe gedeelte wat tegen het oude raadhuis aan is gebouwd.

Vroeger stond hier het stadswijnhuis. De ruimte werd door de gemeente verpacht, en tijdens feesten en bijeenkomsten werd er rijkelijk geschonken.
Het is niet precies bekend wanneer dit deel van het stadhuis is gebouwd. Waarschijnlijk zal het ergens in de zeventiende eeuw zijn geweest. De huidige vorm dateert zo’n beetje uit de negentiende en de twintigste eeuw.
Er zijn twee prachtige zalen in het stadhuis te vinden. De raadszaal, waar de beroemde Oranjeportretten hangen, en de trouwzaal, waar de portretten gangen van de Kamper burgemeesters vanaf 1808. De serie oranjeportretten is waarschijnlijk de enige complete serie portretten van alle Oranje’s die geregeerd hebben over de Nederlanden, tot en met Koningin Beatrix. Alle portretten zijn ‘ten voeten uit’ geschilderd. Het oudste schilderij dateert uit 1625.

TIP:

Elke woensdagmiddag vindt er een digitale bingo plaats van 15.00 tot 16.00 uur,
georganiseerd door de Nationale Thuisbingo.

Deelnemers kunnen zich heel makkelijk aanmelden bij www.denationalethuisbingo.nl door alleen hun naam, telefoonnummer en mailadres in te vullen. Elke woensdagochtend ontvangen zij dan een mail met een link voor het spel, wat die middag om 15.00 uur start.

Puzzel:

We kunnen weer naar buiten De oplossing kan weer naar bertuskrabbe@hotmail.com. De vorige puzzel is gewonnen door: Roel Knol. De prijs komt naar u toe! Gefeliciteerd!

Aanmelding Viswedstrijd en Barbecue

Ik doe mee met:

0 de viswedstrijd

0 de barbecue

          Ik kom met …… (aantal) personen en ik betaal voor de introducé 7 euro.

Naam:

Woonplaats:

Inleveren bij de heer N. Mesken of bel 038-3327708

Thu, 15 July

Vanaf 5 juni

Sat, 05 June

nieuwsbrief april

Nieuwsbrief april 2021

Van uw voorzitter:

Beste mensen,

We gaan mooi naar de lente toe. De tijd dat alles weer gaat groeien en bloeien. We kunnen dan meer naar buiten, maar verder moeten we allemaal gevaccineerd zijn, zodat we ook weer met meer mensen binnen en buiten kunnen zijn. Nog even doorbijten, zodat we die Corona eronder krijgen. Dan kunnen we weer de soos openstellen en starten met de kaartmiddag, de bingo en het biljarten. En het terras buiten zetten om te genieten van het zonnetje.

Bertus Krabbe


Vanuit het bestuur:

Het bestuur heeft mevr. Bea Lichtendahl gevraagd mee te gaan draaien met het bestuur. Zij stekt zich hieronder graag aan u voor:

Mijn naam is Bea Lichtendahl. Ik ben tot het bestuur aangetreden. Het zijn fijne mensen die hart werken. Ik woon al 27 jaar in Kampen en heb ook bestuurlijke ervaring. Ik heb in de gemeenteraadraad gezeten en bij stichting Vrouwenraad Kampen. Ik zing en doe nog heel veel andere dingen. Ik verheug mij erop.

Ik zou graag wat meer aandacht willen voor mensen die eenzaam zijn. Ik weet dat het er is.

Misschien kunnen wij dat samen doorbreken. Maak het kenbaar. U bent echt niet de enige. We kunnen best wel iets voor elkaar betekenen. Het is geen schande. Kijk naar elkaar om. Misschien is het iets voor u. Stuur een berichtje naar ons. En het komt voor elkaar.


Tip:

In deze Coronatijd, maar ook daarna, is deze toiletpas een handig hulpmiddel. Je kunt hem aanvragen op https://medischtoiletpasnederland.nl/ . Met deze pas komen zeer veel toiletten beschikbaar op vertoon van de pas.


Overleden:

We hebben op 29 maart jl. afscheid moeten nemen van ons lid mevr. G.M. (Truus) Klappe. Ze was sinds ruim een jaar lid van onze KBO. Wij wensen haar kinderen en kleinkinderen sterkte toe bij dit verlies.


In deze aflevering over de geschiedenis van historische kerken in de gemeente Kampen de Broederkerk.

Het kerkgebouw behoorde oorspronkelijk toe aan het klooster van de Franciscaner of Minderbroeders.

De franciscanen of minderbroeders (Ordo Fratrum Minorum, O.F.M.) vormen een kloosterorde bestaande uit volgelingen van Franciscus van Assisi. Franciscus kwam uit Umbrië (Italië) en samen met zijn metgezellen schonk hij al zijn bezittingen aan de armen om zelf in pure armoede verder te leven. De franciscanen behoren tot de bedelorden. Zo proberen zij Christus na te volgen.

Franciscus van Assisi werd geboren in luxe als Giovanni in Assisi. Twee jaar na zijn overlijden heilig verklaard als Franciscus, de ‘armoedzaaier’ die met dieren praatte. Op 4 oktober is het Werelddierendag: dit is ook de gedenkdag van deze heilige. Als kind droomde hij ervan om roem te verkrijgen als ridder. Uiteindelijk stond hij al zijn aardse bezittingen af om in armoede te leven naar de wil van God. De man die bekend staat als de oprichter van de Franciscanenorde: Franciscus van Assisi. Assisi is nog steeds een stad in Italië.


Reeds in de veertiende eeuw wordt van de bouw van de kerk melding gemaakt. Na een brand in 1472 waarbij de kloostergebouwen in de as werden gelegd moest ook het kerkgebouw grondig opgeknapt worden.

In 1578 werd de kerk, na een plundering van de stad, gedeeltelijk verwoest. De kloostergebouwen kwamen in 1627 leeg te staan en kwam vervolgens in handen van de hervormde kerk. Vlak bij deze kerk, op de brug over de Burgel, ligt in het trottoir het zeven-kerken punt. Vanaf hier kunt u zeven kerkgebouwen zien.

Het voor een kloosterkerk zeer grote bedehuis, werd in 1811 de kerk en het koor van elkaar gescheiden. Hierbij ontstond een ruimte welke nu benoemd wordt als het Broederhuis. Hierin bevinden zich zalen voor vergaderingen en o.a. catechese. Ook is hier de zogenaamde Lemkerzaal aanwezig, een sfeervolle kapel waarin veel trouwdiensten worden gehouden.


Hemelvaartsdag

Op donderdag de veertigste dag na Pasen vieren christenen de hemelvaart ('Ascensionis Domini') van Jezus Christus. Het is de veertigste dag na zijn opstanding uit het graf en tien dagen voor Pinksteren (nederdaling van de Heilige Geest). In 2021 valt Hemelvaart op donderdag 13 mei.

In veel landen is Hemelvaartsdag een officiële vrije dag o.a. in Nederland, België, Luxemburg, Duitsland (Christi Himmelfahrt, tevens Vatertag), Frankrijk (Jour de l'Ascension), Zwitserland (Auffahrt), Oostenrijk en Denemarken.

Zoals er veertig dagen zitten tussen Aswoensdag en Pasen, zo zitten er ook veertig dagen tussen Jezus' herrijzenis met Pasen en Hemelvaartsdag, toen hij zich volgens de bijbel voor het laatst aan zijn volgelingen toonde.

Pinksteren

Op de vijftigste dag na Pasen, de laatste dag van de paastijd, wordt in de christelijke kerken herdacht dat de Heilige Geest neerdaalde over de apostelen.

Eerste en Tweede Pinksterdag vallen dit jaar op zondag 23 en maandag 24 mei. Dit zijn officiële feestdagen (vrije dagen) in o.a. Nederland en België.

Op wat later de Eerste Pinksterdag is gaan heten gebeurde concreet het volgende. De gelovigen waren in een huis bijeen toen er binnen plotsklaps een geluid van een grote windvlaag zich voordeed en er een soort vlammen verschenen die zich boven de hoofden van de aanwezigen verspreidden - beter bekend als 'vurige tongen'. De gelovigen werden met de Heilige Geest vervuld en begonnen buiten het huis op luide toon het evangelie in allerlei vreemde talen te verkondigen met als gevolg dat er een grote massa mensen afkomstig uit allerlei windstreken op hen afkwam. De apostel Petrus nam vervolgens het woord en hield een lange toespraak waarna er ongeveer drieduizend mensen zich bij hen aansloten.

IJsheiligen

De IJsheiligen zijn Sint Mamertus, Sint Pancratius, Sint Servatius en Sint Bonifatius. Zij vieren hun naamdagen op achtereenvolgens 11, 12, 13 en 14 mei.

IJsheiligen is ook één van de oudste en wellicht het bekendste begrip uit de volksweerkunde. De eerste berichten over deze "strenge heren" dateren van rond het jaar 1000.
De IJsheiligen ontlenen hun benaming aan het gevaar van koud voorjaarsweer voor het gewas, dat in deze tijd in volle bloei staat. Een late vorstnacht kan nu veel schade aanrichten. Het is echter niet zo dat tijdens de IJsheiligen de kans op een overgang naar koud weer groter is dan op andere dagen in het voorjaar.

Abrupte veranderingen in temperatuur, die onder andere het gevolg zijn van het nog relatief koude zeewater, zijn kenmerkend voor dit hele jaargetijde en kunnen ook in juni nog voorkomen. Wel neemt na half mei de kans op vorst sterk af en aan het eind van deze maand zijn temperaturen onder nul heel uitzonderlijk. In dat opzicht markeren de IJsheiligen meestal de overgang naar een periode met een meer zomers karakter. Het is een algemeen bekend gegeven dat je pas na IJsheiligen kan beginnen met het planten in de volle grond.

Weerspreuken m.b.t. IJsheiligen

"Pancraas, Servaas, en Bonifaas,
brengen sneeuw en ijs helaas!"

"Voor IJsheiligen de bloempotten buiten,
veelal kun je er dan naar fluiten,
wacht af tot de heiligen zijn voorbij,
de bloemen zijn u daarvoor blij."

"Het kan vriezen tot in mei,
tot de IJsheiligen zijn voorbij."

"Al is Mamertus oud en grijs,
houdt hij van vriezen nog en ijs."

"Servaas moet verlopen zijn,
voor de nachtvorst goed en wel verdwijnt."

"Wie zijn schaap scheert voor St. Servaas
houdt meer van wol dan van het schaap."

Sat, 05 June

     KBO Nieuwsbrief Pasen 2021

Katholieke Bond van Ouderen          KBO Overijssel

Secretariaat:           Sociëteit:

vacant                     3e Ebbingestraat 50

                                 8261 VR Kampen

                                 Tel.: 038-3327708                         Kampen     IJsselmuiden

Nieuwsbrief februari 2021

Beste mensen,

ik weet zo langzamerhand niet meer wat ik moet schrijven. Bij het uitkomen van deze nieuwsbrief zitten we al meer dan een jaar in een soort van lockdown. Een jaar waarin we veel vrijheid hebben moeten inleveren en waarmee we ook nog lang niet aan het einde zijn. Terrassen nog steeds dicht, avondklok en winkels alleen op afspraak open. Ik probeer toch optimistisch te blijven, laten we vooruit kijken naar het paasfeest. En daar samen iets moois van maken. Rustig genieten van de lente die komt, waarin alles weer gaat groeien en bloeien. En dan kunnen we straks als we allemaal de vaccinatie gehad hebben, weer het gewone leven oppakken.

Goede paasdagen, uw voorzitter Bertus Krabbe


Vanuit het bestuur:

Er hebben zich 2 mensen aangemeld voor het bezorgen van dit blad. Hartelijk dank hiervoor. Een paar reserve mensen zou mooi zijn, i.v.m. ziekte e.d.

Zaterdag 6 maart jl zijn er een aantal mensen langs geweest om met het bestuur de financieel stukken te bekijken. Altijd prettig als er mensen op een of andere manier meedenken met onze KBO.

Ook kunt u een afspraak maken om op dinsdagmorgen samen met de heer Lex Strikkers uw belastingpapieren in te vullen. Een afspraak kunt u maken bij Bertus Krabbe, op 06 23694530.


Deze keer een vervolg op de feesten uit deze periode voor Pasen.

Palmzondag

Datum: zondag 28 maart 2021

Palmpasen, het begin van de Goede Week, de laatste vastenzondag voor Pasen. Op deze dag wordt de feestelijke intocht van Jezus in Jeruzalem herdacht. De vele pelgrims, die vanwege Pesach, het joodse feest van de ongezuurde broden (ook wel Joods Pasen genoemd) in de stad waren, verwelkomden hem met palmtakken. Volgens de evangeliën wist Jezus op dit moment al dat lijden en dood hem wachtten.

Al in de middeleeuwen kenden veel Europese steden palmpaasprocessies, waarin Jezus' intocht in Jeruzalem werd nagebootst. Optochten van kinderen die achter een fanfarekorps aanlopen en in hun hand een palmpaasstok houden, zijn hier, in bepaalde delen van Nederland, een overblijfsel van.

De palmpaasstokken zien er per regio anders uit, maar dragen vaak een haantje van brood, groen takjes, gekleurde eieren, slingers en kransen met snoep.

Op deze dag begint voor de christenen de Goede Week. Het doel van de Goede Week is de overweging van het lijden en sterven van Christus. De laatste dagen van de Goede Week - Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Paaszaterdag - vormen het hoogtepunt van de voorbereiding op Pasen.

De benaming 'Goede Week' verwijst naar het gegeven, dat de dood dankzij Jezus definitief overwonnen is. Lange tijd mochten tijdens de Goede Week - en dat gold ook voor de daarop volgende paasweek - geen zware lichamelijke werkzaamheden worden verricht.

Bij het begin van de Goede Week, op Palmzondag is er de palmwijding. Deze herinnert aan het gejuich, waarmee men Jezus bij zijn intocht ontving.

Witte Donderdag

Datum: donderdag 1 april 2021

Op de donderdag voor Pasen wordt de laatste avondmaaltijd herdacht die Jezus met zijn twaalf discipelen hield. De naam 'Witte Donderdag' verwijst naar het witte gewaad dat de priester tijdens de eucharistieviering draagt. De volgende dag wordt op Goede Vrijdag de kruisiging van Jezus herdacht.

's Nachts werd Jezus in de hof van Getsemané verraden door Judas Iskariot, één van zijn leerlingen. Judas leverde Jezus voor dertig 'zilverlingen' uit aan de joodse religieuze leiders in Jeruzalem. Zij beschuldigden Jezus van godslastering omdat hij zich Gods zoon noemde en in Gods naam zonden vergaf. Na de overval in de hof van Getsemané werd Jezus door de joodse hogepriester Kajafas verhoord en daarop door de Romeinse stadhouder Pontius Pilatus ter dood veroordeeld.

Op 'Witte Donderdag' vindt 's avonds in de kerken de eucharistie (rooms-katholieken) of de instelling van het avondmaal (protestanten) plaats. De gelovigen eten op deze avond brood en drinken wijn. Het brood verwijst naar Jezus' lichaam, de wijn naar het bloed dat Jezus offerde omwille van het heil van de mensen. Door het avondmaal zullen de christenen Jezus en zijn dood blijven gedenken.

In de nacht van 'Witte Donderdag' wordt Jezus gevangen genomen en verhoord. Het is niet zomaar een maaltijd, het is de vooravond van het Joodse Paasfeest (Pesach). Jezus en zijn vrienden denken aan hoe het joodse volk ooit door Mozes uit Egypte is bevrijd.

Vóór dat de maaltijd begint maakt Jezus nogmaals duidelijk machtsverhoudingen, meesterschap en slavernij in zijn visie niet kunnen bestaan. Het gaat hem om dienstbaarheid aan elkaar, om broederschap, waarbij iedereen telt. Hij demonstreert dat op een bijzondere wijze. In plaats van de slaven gaat hij zelf op zijn knieën en wast de voeten van zijn leerlingen. Die kijken raar op, want Jezus was toch hun meester. Een meester die de dingen op z'n kop weet te zetten. Meesters worden helpers.

Tijdens deze maaltijd wordt het Jezus duidelijk dat er iemand onder zijn vrienden is die hem verraden zal. Er zijn mensen die willen dat Jezus wordt opgepakt en gedood. Judas, één van de leerlingen zal hen daarbij helpen. Jezus vertelt dat allemaal tijdens de maaltijd.

Na de maaltijd gaan Jezus en zijn leerlingen de stad uit naar de Olijfberg, waar Jezus tot God zal bidden. Vluchten doet hij niet. Die nacht wordt hij verraden, gevangen genomen en verhoord.

Goede Vrijdag

Datum: vrijdag 2 april 2021

De vrijdag na Witte Donderdag wordt 'Goede Vrijdag' genoemd. Op deze dag wordt wereldwijd in kerkdiensten door christenen de kruisiging van Jezus herdacht. De klokken luiden voor aanvang van de dienst niet, als teken van rouw.

'Goede Vrijdag' wordt 'goed' genoemd omdat de christenen geloven dat Christus' vrijwillige dood betekende dat God zich om het menselijk lijden bekommerde en het zelf op zich nam. Belijdende rooms-katholieken eten op deze dag geen vlees.

Het christendom is met name gebaseerd op het leven en lijden én de opstanding uit de dood van Jezus Christus. 'Goede Vrijdag' is dan ook de meest indrukwekkende dag voor christenen want op deze dag gedenkt men de kruisdood van Jezus van Nazareth. Op deze dag komen de christelijke gemeenschappen gewoonlijk om drie uur 's middags samen om Jezus' sterfdag te herdenken. In veel kerken houdt men dan een "kruiswegviering". De dag staat in het teken van droefheid.

Maar bij alle rouw is er toch ook een beginnende vreugde om wat volbracht wordt. Dat blijkt ook uit de naam van de dag: 'Goede Vrijdag'. Het lijdensverhaal en de kruisverering vormen het middelpunt van de plechtigheden. In katholieke kerken wordt rond drie uur 's middags een "kruiswegstatie" gelopen, een omgang langs afbeeldingen van het verhaal van de marteling, het dragen van het kruis en de kruisiging van Christus

Paaszaterdag / Stille Zaterdag

Datum: zaterdag 3 april 2021

Paaszaterdag / Stille Zaterdag is de dag na Goede Vrijdag en de dag voor Pasen. Het is tevens de laatste dag van de vastentijd, die 40 dagen eerder begon op Aswoensdag.

Paaszaterdag / Stille Zaterdag herinnert aan de periode dat Christus dood in het graf lag. In afwachting van de volgende paasmorgen heerst dan in het kerkelijk leven stilte. Het kruis is nu leeg, en in veel kerken is het altaar nu leeggeruimd. Er liggen en staan geen bloemen, kaarsen, of mooie kleden op het altaar.

In de protestantse traditie heet de dag Stille Zaterdag, in de rooms-katholieke Paaszaterdag.

Pasen

Datum: zondag 4 en maandag 5 april 2021

Pasen valt jaarlijks tussen 22 maart en 25 april op de eerste zondag (en maandag) na de volle maan na het begin van de lente.

Pasen is de belangrijkste christelijke feestdag. Men viert de opstanding van Jezus uit de dood nadat hij op Goede Vrijdag gestorven is. In veel kerken wordt in de nacht van Stille Zaterdag op Paaszondag een wake gehouden. Aan het einde van deze wake wordt de Paasdag met feestelijk gezang begroet.

Pasen was vroeger ook een seizoensgebonden landbouwfeest. Het markeerde het begin van de lente en het einde van een tijd van schaarste, die heerste als de voorraden van de winter opraakten.

Veel paasgebruiken zijn afgeleid van dit niet-christelijke lentefeest, zoals het rapen van eieren. Boeren beschouwden eieren als een kiem van kracht. Ze begroeven ze in hun velden opdat ze hun kracht op de bodem over zouden brengen en voor een goede oogst zouden zorgen. Later dienden de eieren voor de katholieken ook om na de veertigdaagse vastenperiode (die na de viering van Carnaval begon) weer op krachten te komen. Met Palmpasen werden de eieren ingezameld.

Pasen is ook een lentefeest. Na de koude winter waarin alle voedsel van het vorige jaar is opgegeten gaat de natuur opnieuw beginnen. Dieren krijgen jongen, bomen en bloemen gaan bloeien, kuikens komen uit hun ei. Het ei is een symbool van nieuw leven. Overal in de winkels zie je lentekuikentjes en paaseieren, echte, van papier of van chocola. De mensen lopen er ook paasbest bij in hun frisse nieuwe kleren.

Bij katholieke christenen is Pasen ook het eind van de vastenperiode die begon met Carnaval. In Nederland kom je dit niet meer zoveel tegen.Een verhaal: De paashaas

Op een mooie dag in het vroege voorjaar was er eens een haasje dat vrolijk over het veld huppelde. Hazen zijn vast en zeker op aarde om vrolijk te zijn maar er zijn andere dieren die de beestjes heel nuttig vinden om dat ze kunnen worden opgegeten. Veel van de familieleden van dit haasje waren al als voedsel gebruikt. Maar het haasje huppelde toch blij over het veld.

Toen het daar zo onbekommerd rondsprong, zag het opeens iets heel merkwaardigs. Het zag een ondiep holletje in de donkere grond met vele lichtgekleurde ronde dingen er in, die erg stijf en hard leken bij al het jonge lentegroen. Dat was het nest van een veldhoen, dat juist even zijn eieren verlaten had om voedsel te zoeken. De eieren waren op het punt om uit te komen en één ervan was al een beetje opengepikt. Zie, daar stak een klein geel snaveltje uit het ei! Dat was een nieuw beleven voor het haasje. Het wist hoe zijn familieleden steeds bereid moesten zijn, hun eigen zachte leven ten dode te offeren, maar wat deze eieren deden, was nog iets heel anders! Die konden uit een harde dode schaal zélf nieuw leven tevoorschijn laten komen! Dat konden de haasjes niet. Met grote bewondering stond het diertje bij het nest te kijken.

Maar o schrik! Daar kwam een donkere schaduw over de eieren. Dat was een grote havik, die uit de lucht neerdaalde om het jonge leven weg te pikken.

Het haasje bedacht zich geen ogenblik. Het sprong op het nest en beschermde de eieren met zijn lichaam. Toen schoot de havik neer en sloeg zijn klauwen in het haasje en het haasje stierf.
Nu wilde de havik het diertje mee omhoog voeren; maar zie, hoe hij ook zijn krachten inspande, hij kon het niet van de grond krijgen. De haas was zo zwaar geworden, dat geen macht ter wereld hem op kon tillen. Welnu, dan zou de havik hem op de plaats zelf verslinden en hij pikte op het lijf van het haasje. Maar... hoe hard hij ook pikte, hij kon geen nieuwe wonden maken. De zachte huid was een ondoordringbare schaal geworden, zo hard als steen. Nu moest de havik met een lege maag wegvliegen.

Maar de volgende ochtend toen de zon met zijn vroegste stralen de wonden van het dode diertje streelde, stond het haasje op en was weer levend. Binnen in zijn verharde huid was het leven nieuw ontwaakt. En zie, intussen braken alle eierschalen open en kwamen er overal gele kuikentjes uit. Die waren door het haasje uitgebroed. Zij sprongen dadelijk rond en konden voortaan zichzelf redden.

Het haasje verzamelde alle stukjes en schilfertjes van de eierschalen en nam ze mee. En wat deed hij met die schilfertjes? Hij zaaide ze uit in een stille verborgen tuin, niemand weet waar. En in die tuin groeien er iedere lente nieuwe eieren uit. Dat zijn de paaseieren. Die brengt het haasje in de tuinen van de mensen en legt ze neer, bijvoorbeeld daar waar een levend zaadkiempje uit zijn harde bolster is gebarsten, of waar uit een dode cocon een jonge vlinder is komen vliegen. Maar het liefst zoekt het haasje plaatsen uit waar in het afgelopen jaar iets bijzonders is gebeurd, bij een huis waar iemand ziek is, waar een kind is gestorven of waar een baby is geboren. Ook gaat hij graag naar plekken waar een ruzie is geweest die weer goed gemaakt is. Of waar iemand heeft kunnen helpen bij verdriet. Hij legt dan niet zomaar eieren neer, maar hij stopt schilfertjes in de grond vlak bij zaadjes van bomen en planten. Die groeien dan uit tot heel bijzondere groeisels. Elk jaar met Pasen komen daar als van zelf hele mooie eitjes tevoorschijn. Kinderen die deze eitjes vinden hebben later vast en zeker een warm hart. Ja, dat zijn pas de echte paaseieren!

Broodjes gevuld met ei

Ingrediënten

  • 4 eieren
  • 75 ml kookroom of slagroom
  • Handje kaas
  • peper en zout
  • Bosui of peterselie om te garneren
  • 4 tijgerbollen of andere broodjes

BereidingVerwarm de oven op 180 graden. Snijd het bovenste stukje van de broodjes. Haal wat van het zachte brood er uit. Bestrooi de bodem met een klein beetje kaas. Laat hier een ei op glijden. Voeg een scheutje room toe, bestrooi met peper, zout en bestrooi met een beetje extra kaas. Zet de broodjes ca 15 minuten in de oven. Garneer de broodjes met wat bosui of peterselie.

Tip: je kunt voor dit recept zowel afbakbroodjes gebruiken of al gebakken broodjes.In deze aflevering over de geschiedenis van historische kerken in de gemeente Kampen de RK-kerk in IJsselmuiden.

De Rooms-Katholieke kerk in IJsselmuiden heet officieel Onze Lieve Vrouwe Onbevlekte Ontvangenis

Het is een charmante neo-romaanse kerk met zadeldaktoren.

De Rooms Katholieke parochie IJsselmuiden is gesticht 1 januari 1857 en is toegewijd aan Onze Lieve Vrouw Onbevlekte Ontvangenis. Voor 1857 kerkten de katholieken uit IJsselmuiden in een van de twee staties te Kampen. De eerste kerk in IJsselmuiden werd in 1859 gebouwd. Vanwege de groei van de parochie werd in 1919 op dezelfde plaats een grotere kerk gebouwd. De architect was Jan Stuyt en de aannemers waren de gebroeders Koenders uit Enschede. De kerk werd 7 oktober 1919 geconsacreerd. In het hoofdaltaar werden de relieken van de heilige Damianus en de heilige Euphemia geplaatst.

In 1968 werd de kerk gerenoveerd. De inrichting werd grondig veranderd. De preekstoel en de communiebank verdwenen. Er werd een nieuwe altaartafel meer centraal opgesteld, waardoor werd benadrukt, dat de liturgische vieringen gemeenschapsvieringen dienen te zijn. Toen werd ook de zangkoorruimte aanzienlijk vergroot. Reeds in 1964 was door de firma Verschueren uit Heythuysen het orgel, niet nieuw maar wel in uitstekende staat, geplaatst.

Vooraan staat een 19de-eeuws Mariabeeld, gemaakt van lindenhout. Achterin de kerk hangt een schilderij, dat de wonderbare visvangst voorstelt. Ook achter in de kerk staat een beeld van de H. Isidorus, de patroon van de landbouwers. Tegelijk met de verbetering van de Mariakapel, zijn een aantal van de achterste banken verwijderd, waardoor de fraaie entree is ontstaan.


De rooms-katholieke begraafplaats met kapel.

In mei 1889 vond ook de aanbesteding van de kapel plaats. Het ontwerp was van de Amsterdamse architect A.C. Boerma. Hij ontwierp tevens het mooie hek voor de ingang aan de Plasweg.

De bouw van de kapel werd gegund aan J. Gerrits uit Kampen voor de som van ƒ 5845,-.

Op 1 mei 1890 werd de kapel, die voorzien was van een altaar en bankjes, door deken J.P. van Santen ingewijd. De begroting was wel met ƒ 2853,61 overschreden, maar de katholieken van Kampen hadden eindelijk hun eigen begraafplaats.

Zo'n vijfenzeventig jaar werd de kapel bij uitvaarten gebruikt. Toen werd het gebruikelijk dat de absoute niet meer in de kapel maar aansluitend aan de uitvaartdienst in de parochiekerk werd gegeven.

Zo bleef de kapel in het vervolg leeg als er een uitvaart was. En leegstand is achteruitgang.

Na jaren van verwaarlozing en afbraakplannen werd in 1987 met het herstel van het zeer vervallen torentje begonnen en werden ook verder nog enkele reparaties uitgevoerd. Getracht zal worden tot algeheel herstel van de kapel te komen. Het blijkt dat de plannen van 1989 om de kapel volledig te herstellen zijn stukgelopen. In de loop van de jaren die volgden is de kapel nog verder vervallen. Het is niet meer veilig om de kapel te betreden en daarom is de ingang afgesloten.

De kerkhofkapel heeft in het begin van de 21e eeuw de officiële status van monument gekregen.

Na een grondige restauratie die is begonnen in 2007, is in november 2009 de kerkhofkapel weer in gebruik genomen. De kapel is beschikbaar voor uitvaarten waarbij slechts een kleine groep mensen wordt verwacht.


Sint-Crispijnkerk in IJsselmuiden

De Sint-Crispijnkerk was tot de Reformatie de Rooms-Katholieke Kerk van IJsselmuiden. De kerk was vernoemd naar twee heiligen, de broers Crispinus en Crispinianus. Sinds de Reformatie is de kerk in protestantse handen en wordt sindsdien meestal Hervormde Kerk genoemd.

De kerk werd gebouwd rond het jaar 1200. Oudste delen van de huidige kerk zijn de onderbouw van de toren en het meest westelijke deel van het schip. De toren is geheel in romaanse stijl, inclusief de 14e-eeuwse bovenste geleding. Het gotische koor dateert uit de 15e eeuw. Het grootste deel van het schip verdween bij twee uitbreidingen in 1848-1849 en 1911-1912, waarbij een nieuw schip ontstond dwars door het oude. In 1969 werd de kerk gerestaureerd. Bij die restauratie kreeg de kerk ook haar huidige interieur. De toren van de kerk is meerdere malen door de bliksem getroffen.

In 1626 verleenden Ridderschap en Steden van Overijssel een belangrijke subsidie voor het herstel van de kerk en toren. In de toren hangen twee klokken: een grote klok (slagtoon Gis"4/16) die in 1647 is gegoten door François Hemony en een kleine klok uit 1973, geschonken door mevrouw G. Siebrand-Reumer. Oorspronkelijk hing er nog een derde klok in de luidkamer. Deze zeventiende-eeuwse klok hangt nu in het kerkgebouw De Hoeksteen.

Gjalt

Puzzel

De puzzel van februari is gewonnen door Ria Knip. De prijs komt naar u toe.


Wed, 31 March

Ook dit jaar kunt u op dinsdagmorgen een afspraak maken om de belastingformulieren in te vullen. Hiervoor kunt u bellen met 06 23694530. Ook dit jaar zal de heer Lex Strikkers dat verzorgen.

Tue, 09 March

Algemene ledenvergadering KBO Kampen/IJsselmuiden

Het bestuur heeft in verband met de coronamaatregelen besloten geen algemene ledenvergadering te houden in ieder geval niet voor 1 april 2021. Dat is de datum waarvoor de KBO de financiële verantwoording aan de gemeente moet doen toekomen.

De kascommissie heeft de financiële stukken goedgekeurd.

Het bestuur legt de financiële verantwoording nu voor aan de leden. U kunt de betreffende stukken opvragen bij de penningmeester. Email: genhkootstra@outlook.com of telefonisch: 06-30305941. U krijgt de stukken dan toegestuurd.

Op zaterdag 6 maart 2021 kunt u hierover vragen stellen aan het bestuur. De sociëteit is dan open van 11.00 – 13.00 uur.

Fri, 19 February