Historie KBO Kampen/IJsselmuiden

"Katholieke bond is een aanvulling in plaats van een alternatief".

In de jaren 80 van de vorige eeuw kwam vanuit de Zwolse afdeling de vraag of het niet zinvol zou zijn om zich aan te sluiten bij Zwolle of om een afdeling op te zetten in Kampen / IJsselmuiden. Een aantal mensen onder leiding van de heer Konijn heeft hier zijn schouders onder gezet met als resultaat dat op 11 april 1987 ook hier een afdeling is opgericht. Dat is dit jaar dus 35 jaar geleden. Begin 1987 wordt een voorlopig bestuur gevormd, met als voorzitter de heer J. Konijn. De heer A. Diender als penningmeester en de heer J. Bien als secretaris. De contributie bedraagt 20 gulden per jaar.

De heer Konijn noemt in het NKD van 14 maart 1987 de Katholieke Bond een broodnodige aanvulling in plaats van een alternatief. In die periode zie je in Kampen nog steeds dat men een voorkeursbehandeling krijgt omdat ze lid zijn van een bepaalde kerk of vereniging. Naast de PCOB en de ANBO is er vanaf 1987 in Kampen dan ook de KBO, waarin de Katholieke ouderen zich hebben georganiseerd. Verder ziet de heer Konijn ook het belang dat ouderen gezamenlijk een vuist maken als het om belangen van ouderen gaat.

De KBO verzorgt zijn bijeenkomsten in het gebouw Buitencentrum, maar kan daar niet continu over beschikken. Het bestuur heeft daarom contact gezocht met de gemeente. Men wil een gebouw waar de KBO-leden elke dag naar toe kunnen en waar het gezellig toeven is.

In 1989 gaat de grote wens in vervulling en kan de KBO een eigen gebouw in gebruik nemen. Met man en macht wordt er in het gebouw gewerkt. Wethouder Warner Brink verricht de opening in juli 1989. Op dat moment zijn er 90 leden. De gemeente heeft de oude Prinses Margriet kleuterschool ter beschikking gesteld met als voorwaarde dat de KBO het gebouw zelf op zou knappen en dat men zelf de energierekening betaald. De jaren hiervoor gebruikte de ouderbond ANBO het gebouw, maar deze groeide uit zijn jasje. En zijn zij verhuisd naar het gebouw van De Kogge in de Oostzeestraat. Ook AMDG gebruikte de ruimte als repetitieruimte.

Op diverse tijden zal de soos open zijn voor een kopje koffie en een praatje. Niet op de maandagmorgen, want dan worden onderhoudswerkzaamheden verricht. Net op tijd werden op de morgen van de opening de biljarts geplaatst, zodat het gebouw helemaal klaar was. In 1993 moet de secretaris wegens gezondheidsredenen zijn functie neerleggen en wordt mevr. A. van de Haar van de Ijsseldijk de nieuwe secretaris.


De KBO Kampen/IJsselmuiden is opgericht in 1987 met een ledenaantal van 77 personen.


Al daarvoor waren er activiteiten. In 1982 startte mevrouw Marie Bremer samen met enkele medestanders een project om voor (oudere) mensen zonder werk wekelijks activiteiten te organiseren. Dit vond plaats in het kerkelijk centrum van de Buitenkerk. Men kon daar knutselen en kaarten. In korte tijd was de vraag zo groot dat in 1987 het startsein werd gegeven tot oprichting van de KBO Kampen/IJsselmuiden. Het parochiehuis werd te klein.


Het toenmalige bestuur kreeg de beschikking over de voormalige katholieke Margrietschool aan de 3e Ebbingestraat.


In het 1e bestuur zat o.a. Eva Kwakman. De heer Sietse Nagelmaker verrichtte veel hand en spandiensten.


Het daaropvolgende bestuur bestond uit:

Jan Konijn, Ab Diender, Dhr. Renes, Betsy de Kleine, Jo Goossen, Rie Bremer en Jan Bien.


Op de jaarvergadering van woensdag 12 april 1995 kwam aan de orde de vervulling van de vacature voor voorzitter van de KBO. Benoemd tot voorzitter werd de heer Jan Weijmer. Hij was 20 jaar voorzitter.


Thans bestaat het bestuur uit 4 personen o.l.v. van Bertus Krabbe. Er zzijn helaas een aantal vacatures.


Op de plaats van onze sociëteit gelegen aan het einde van de Kalverhekkenweg, stond de Kalverhekkenpoort. Ook wel Onze Lieve Vrouwepoort genoemd. Een fors half geopend rondeel met in de zuidwesthoek een hoog oprijzende toren met spits, gebouwd in 1467 bij de uitleg van de stad ter vervanging van de Kalverhekkenpoort bij de Burgel aan het einde van de Kerksteeg. Gesloopt door de Fransen in 1673.
Mocht u nog verhalen vanuit het verleden hebben, mail ze dan gerust naar uw voorzitter.